Dzīvojamās mājas Katoļu iela 9, Jelgavā teritorijas labiekārtošana 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – zemsliekšņa būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: "Dzīvojamās mājas Katoļu iela 9, Jelgavā teritorijas labiekārtošana"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-9

 

Būvdarbu apraksts :

  • Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 2.07.2018., plkst.10.00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

 

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

 

Piedāvājumi būvdarbu iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot būvdarbu iepirkuma nosaukumu.

 

Kontakti:

Eva Apaļā, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63084799, e-pasta adrese:  [email protected],
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"