“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija” 

Rezultātu publicēšanas datums: 7.06.2018

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija”

 Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-7

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

 

1. SIA “Jelgavas Būve - V”

Piedāvājuma kopējā cena: 3149,27 EUR bez PVN;  661,35 EUR PVN 21%; Kopā: 3810,61 EUR

Izpildes termiņš: 10 d.d.;

Būvdarbu garantijas laiks: 3 gadi.

 

2. SIA “Innovation Solution”

Piedāvājuma kopējā cena: 3300,00 EUR bez PVN;  693,00 EUR PVN 21%; Kopā: 3993,00 EUR

Izpildes termiņš: 1 nedēļa;

Būvdarbu garantijas laiks: 42 mēneši .

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija” – SIA “Innovation Solution”

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"