Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Olaines ielā 7, Jelgavā 

Rezultātu publicēšanas datums: 8.06.2018

Priekšmets –būvdarbu iepirkums:

Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Olaines ielā 7, Jelgavā ”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-5

     

Iesniegts 1 piedāvājums:

 

1. SIA “DAKC”

Piedāvājuma kopējā cena: 4939,36 EUR bez PVN;  1037,27 EUR PVN 21%; Kopā: 5976,63 EUR

Izpildes termiņš: 4 kalendārās nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 2 gadi.

 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu “Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Olaines ielā 7, Jelgavā ” – SIA “DAKC”

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"