“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana” 

Rezultātu publicēšanas datums: 20.04.2018

Priekšmets – pakalpojumu iepirkums:

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana”


Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-3

 

Zāliena nopļaušana :

  • Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistoši noteikumi Nr.12-15 “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” 3.1.punktu:
  • Plānotā zāliens pļaušanas platība – 322740 m2
  • Darbu izpilde: laika periodā no 01.05.2018 līdz 30.09.2018 (ne retāk, ka vienu reizi mēnesī)

Iesniegti 3 piedāvājumi:

 

1. SIA "NuNo Group"

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 2,00 EUR bez PVN; 0.42 EUR PVN 21%; Kopā:   2,42 EUR

Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: nav noradīts.

Piedāvājums ir noraidīts.

 

2. SIA "Namu apgāde"

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.36 EUR bez PVN; 0.29 EUR PVN 21%; Kopā:   1,65 EUR

Apmaksa: 14 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: 3 darba dienas.

 

3. Z/S “LAUVMUTĪTES”

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1,69 EUR bez PVN; 0.35 EUR PVN 21%; Kopā:   2.04 EUR

Apmaksa: 45 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: 1 st.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana” –Z/S “LAUVMUTĪTES”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"