Jelgavā, Uzvaras ielā 8, telpa Nr.24 ar kopējo platību 13,6 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 28.03.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Uzvaras ielā 8, nedzīvojamās telpas Nr.24 ar kopējo platību 13,6 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-5
 

Iesniegts 1 piedāvājums: 

 • Pretendenta nosaukums: Elīna Popoviča
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28.03.2018 – 9:00
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,89
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Elīna Popoviča ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,89;

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību

 

Līgums noslēgts 09.04.2018

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"