„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 17, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

Rezultātu publicēšanas datums: 21.05.2018

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Atklāts Konkurss: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 17, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-2

 

Iesniegti 3 piedāvājumi:

 

1. SIA “TRIGONE BŪVE”

Piedāvājuma kopējā cena: 252 030,63 EUR bez PVN;  52 926,43 EUR PVN 21%; Kopā: 304 957,06 EUR

Izpildes termiņš: 12 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi.

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 13,64%

Piedāvājums ir noraidīts.

 

2. SIA “LVS Building” 

Piedāvājuma kopējā cena: 253 000,00 EUR bez PVN;  53 130,00 EUR PVN 21%; Kopā: 306 130,00 EUR

Izpildes termiņš: 12 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi.

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 3,13%

 

3. SIA “AJ Celtnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 288 613,39 EUR bez PVN;  60 608,81 EUR PVN 21%; Kopā: 349 222,20 EUR

Izpildes termiņš: 18 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi.

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 15,76%

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 17, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” – SIA “AJ Celtnieks”

 
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 
 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"