Jelgavā, Dobeles  ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (7) ar kopējo platību 11,40m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 2.03.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005(7) ar kopējo platību 11,40m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-3
 

Iesniegts 1 piedāvājums :

 

 • Pretendenta nosaukums: Natālija Korotkova
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 02.03.2018 – 8:40
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,85
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 1 gads
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izslēgt pretendentu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskatīt.

 

Saskaņā ar Nolikuma p.7.16.4  - izsole tiek uzskatīta par nenotikušo.

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"