"SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju liftu tehniskā pārbaude" 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu.

Priekšmets – zemsliekšņa iepirkums

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-1

 

Pretendents var būt jebkura juridiska persona, kura ir iesniegusi piedāvājumu zemsliekšņu iepirkumam: "SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju liftu tehniskā pārbaude".

 

Darba apraksts:

- pirmreizējā tehniskā pārbaude ( nepieciešamas gadījumos );
- kārtējā  tehniskā pārbaude;
- atkārtota tehniskā pārbaude;
- ārpuskārtas  tehniskā pārbaude;

 

Liftu saraksts – Pielikums Nr. 1.

 

Piedāvājumā cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar  pakalpojuma izpildi, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām, kā arī citām izmaksām līdz līguma izpildei.

Pasūtītajs slēgs līgumu ar pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamatā.

 

Prasības pretendentiem:
- Darba pieredze liftu tehniskās pārbaudes jomā ne mazāk par 5 gadiem;
- Pretendents uzrāda ne mazāk kā 3 (trīs) pieredzes apliecinājumus un ir saņēmis par tiem pozitīvas pakalpojumu saņēmēju atsauksmes;
- Dokumentu kopijas, kuras aplecina tiesības veikt liftu tehnisko pārbaudi un nepieciešamo elektrotehnisko mērījumu;

 

Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

 

Kontaktpersona:

Viktors Ivanovs,  SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” inženieris – elektriķis.
Tālruņa numurs: 63084790, e-pasta adrese:  [email protected] .

Pasta adrese:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"