„Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” 

 Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu.

Priekšmets:

„Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-28

 

Apraksts : Saskaņā ar Nolikumu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 18/12/2017 -10:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

      Piedāvājumi iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā:
      Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

 

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"