Jelgavā, Svētes ielā 8, telpas Nr.001(12) ar kopējo platību 58,40m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 27.10.2017

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums: Jelgavā, Svētes ielā 8, telpas Nr.001(12) ar kopējo platību 58,4m²
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-29
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

1)    Pretendenta nosaukums: IK “UNA TEXTILS”
2)    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 25.10.2017 – 13:55
3)    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 5,00
4)    Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi
5)    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā


 
Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : IK “UNA TEXTILS”.

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.
 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.
 

 Līgums noslēgts 1.11.2017 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"