Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar tehniskās specifikācijas precizēšanu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:


Dzīvojamās mājas Katoļu iela 6, 6a un 8, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-18

 

Būvdarbu apraksts :

  • Saskaņā ar projektu.

 

Būvdarbu iepirkuma nolikumu, projekta kopiju, būvdarbu  apjomu sarakstu var saņemt darba dienās līdz 22/09/2017 -10:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

 

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar būvdarbu iepirkuma nolikumu.

 

      Piedāvājumi būvdarbu iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā

      Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot būvdarbu iepirkuma

      nosaukumu.

 

Kontakti:

Luīze Kahanoviča, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma speciāliste
63084799, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"