Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Lāčplēša ielā 21,Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 20.09.2017

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:


Atklāts Konkurss: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-16

 

Iesniegti 5 piedāvājumi:

 

1. SIA “DSI PLUS”

Piedāvājuma kopējā cena: 192 215,26 EUR bez PVN;  40 365,20 EUR PVN 21%; Kopā: 235 580,46 EUR

Izpildes termiņš: 17 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi;

Piedāvājums ir noraidīts.

 

2. SIA “Prime Service”

Piedāvājuma kopējā cena: 168 181,74 EUR bez PVN;  35 318,17 EUR PVN 21%; Kopā: 203 499,91 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 9,06%;

Izpildes termiņš: 14 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 6 gadi;

 

3. SIA “GS CELT”

Pretendenta piedāvātā cena: 184 278,27 EUR bez PVN;  38 698,44 EUR PVN 21%; Kopā: 222 976,71 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 1,91%

Izpildes termiņš: 16 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 8 gadi;

 

4. SIA “AMAXS”

Piedāvājuma kopējā cena: 193 646,86 EUR bez PVN;  40 665,84  EUR PVN 21%; Kopā: 234 312,70 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 25,99%

Izpildes termiņš: 13 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 10 gadi;

 

5. SIA “AJ Celtnieks”

Piedāvājuma kopējā cena: 221 497,18 EUR bez PVN;  46 514,41 EUR PVN 21%; Kopā: 268 011,59 EUR

Tehniskās priekšrocības un to funkcionālais raksturojums/ Pielietojamo siltumizolācijas materiālu un konstruktīvo elementu siltumnoturības parametru uzlabojums: 26,11%

Izpildes termiņš: 17 nedēļas;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 21, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” – SIA “AMAXS”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 

Kontakti:

Tatjana Avdejeva, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
63011248, e-pasta adrese:  [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"