Dzīvojamās mājas Pasta ielā 57, Jelgavā jumta pārseguma siltināšana un seguma maiņa 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamās mājas Pasta ielā 57, Jelgavā jumta pārseguma siltināšana un seguma maiņa”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-10

 
Iesniegti 8 piedāvājumi: 


1. SIA “ALVIMA” 

Pretendenta piedāvātā cena: 20273,00 EUR bez PVN;  4257,33 EUR PVN 21%; Kopā: 24530,33 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   13 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  12  nedēļas;

 

2. SIA “ONDULAT” 

Pretendenta piedāvātā cena: 20500,16 EUR bez PVN;  4305,03 EUR PVN 21%; Kopā: 24805,19  EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  6 nedēļas;

 

3. SIA “PRO DEV”

Pretendenta piedāvātā cena: 19744,89 EUR bez PVN;  4146,43 EUR PVN 21%; Kopā: 23891,32 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  6 nedēļas;

 

4. SIA “KONSTANTS” 

Pretendenta piedāvātā cena: 18953,63 EUR bez PVN;  3980,26 EUR PVN 21%; Kopā: 22933,89 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  5 nedēļas;

 

5. SIA “LVS Building” 

Pretendenta piedāvātā cena: 20144,61 EUR bez PVN;  4230,37 EUR PVN 21%; Kopā: 24374,98 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   120 mēn.;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  4 nedēļas;

 

6. SIA “AMAXS”

Pretendenta piedāvātā cena: 20269,55 EUR bez PVN;  4256,61 EUR PVN 21%; Kopā: 24526,16 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  7 nedēļas;

 

7. SIA “BD&C” 

24317,94 EUR bez PVN;  5106,77 EUR PVN 21%; Kopā: 29424,71 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  4 nedēļas;

 

8. SIA “MALI M”

Pretendenta piedāvātā cena: 18915,20 EUR bez PVN;  3972,19 EUR PVN 21%; Kopā: 22887,39 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

 -  būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi ;

 -  būvdarbu izpildes termiņš –  6 nedēļas;

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Dzīvojamās mājas Pasta ielā 57, Jelgavā jumta pārseguma siltināšana un seguma maiņa” – SIA “LVS Building”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 


Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
Tālr.: 29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"