Jelgavā, J.Čakstes bulv.15, nedzīvojamā telpa garāžai ar kopējo platību 17.1 m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 29.05.2017

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Jelgavā, J.Čakstes bulv.15 , nedzīvojamās telpa garāžai ar kopējo platību 17.1m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-8
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • 1) Pretendenta nosaukums: SIA “FunFood”
  • 2) Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 24.05.2017 – 10:10
  • 3) Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1.78
  • 4) Vēlamais nomas līguma termiņš : pieci gadi

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents : SIA “FunFood”

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu 7 dienu laikā no paziņošanas brīža.

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

Līgums noslēgts 01.06.2017

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"