“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana” 

Rezultātu publicēšanas datums: 20.04.2017

Priekšmets –pakalpojumu iepirkums:

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2017-5

Zāliena nopļaušana :

  • - Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistoši noteikumi Nr.12-15 “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” 3.1.punktu:
  • - Plānotā zāliens pļaušanas platība – 239056 m2
  • - Darbu izpilde: laika periodā no 1.05.2017 līdz 30.09.2017 (ne retāk, ka vienu reizi mēnesī)

 

Iesniegti 3 piedāvājumi:

 

1. IK Mazdēnavas MĀ

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.35 EUR bez PVN; 0.28 EUR PVN 21%; Kopā:   1.63 EUR

Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: 24 st.

 

2. Z/S “LAUVMUTĪTES”

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.65 EUR bez PVN; 0.35 EUR PVN 21%; Kopā:   2.00 EUR

Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: 2 st.

 

3. SIA “Tehniskais Dienests”

Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.79 EUR bez PVN; 0.38 EUR PVN 21%; Kopā:   2.17 EUR

Apmaksa: 32 dienas pēcapmaksa

Reaģēšanas laiks: 24 st.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana” –Z/S “LAUVMUTĪTES”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"