Programmatūras iegāde  SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" vajadzībām 

Rezultātu publicēšanas datums: 19.04.2017

 

Priekšmets - Piegādes iepirkums:

Iepirkuma procedūra :“Programmatūras iegāde ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2017-2

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

 

1. SIA “e-risinājumi”

Pretendenta piedāvātā cena: 18464.62 EUR bez PVN; 3877.57 EUR PVN 21%; Kopā: 22342.19 EUR

Piedāvājums ir noraidīts.

 

2. SIA “SWH SETS”

Pretendenta piedāvātā cena: 39900 EUR bez PVN; 8379 EUR PVN 21%; Kopā: 48279 EUR

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : “Programmatūras iegāde ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” vajadzībām” –SIA “SWH SETS”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Alvis Stražinskis , IT un analīzes nodaļas vadītājs, tālr. 63081603,

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"