Zaru slotu izgatavošana un piegāde 

Rezultātu publicēšanas datums: 27.09.2016

Priekšmets –piegādes iepirkums:

“Zaru slotu izgatavošana un piegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku teritoriju apsaimniekošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-22

 Piegādes apraksts :

-          Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

  1. Z/S “Ķaupes”
  • cena par vienu vienību EUR bez PVN: 0.54
  1. : SIA “A+finanses”
  • cena par vienu vienību EUR bez PVN: 0.53


Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu - : SIA “A+finanses”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Natālija Mamonova. Tālruņa numurs: 29188329, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts:  [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"