Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18, Jelgavā jumta seguma nomaiņa 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18, Jelgavā jumta seguma nomaiņa”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-19
 
Būvdarbu apraksts:
- Saskaņā ar projektu.
 

Iesniegti 10 piedāvājumi:

 1. SIA “Celtnieks GV”

Pretendenta piedāvātā cena: 24023.83 bez PVN; EUR 5045.00 PVN 21%; Kopā: 29068.83 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

         - būvdarbu garantijas laiks –11 gadi;

         - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

         - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

2. SIA “Labā māja Latvija”

Pretendenta piedāvātā cena: 26905.78 EUR bez PVN; 5650.21 EUR PVN 21%; Kopā: 32555.99 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi,

       - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: - bez avansa

 

 3. SIA “NEJSS

Pretendenta piedāvātā cena: 35757.97 bez PVN; 7509.17 EUR PVN 21%; Kopā: 43267.14 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

         - būvdarbu garantijas laiks – 40 gadi; materiāliem 40 g.

         - būvdarbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;

         - apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

 

4. SIA “Balti Construction”

Pretendenta piedāvātā cena: 21874.73 EUR bez PVN; 4593.69 EUR PVN 21%; Kopā: 26468.42 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

        - būvdarbu garantijas laiks –   8 gadi, materiāliem 6 g

        - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

        -   apmaksas noteikumi: 10% avanss

 

5. SIA “DSI PLUS”

Pretendenta piedāvātā cena: 23905.98 EUR bez PVN; 5020.26 EUR PVN 21%; Kopā: 28926.24 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi

       - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

6.SIA “BEKOTEKS”

Pretendenta piedāvātā cena: 30085.79 EUR bez PVN; 6318.02 EUR PVN 21%; Kopā: 36403.81 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

         - būvdarbu garantijas laiks –   7 gadi; mater.-11g.

         - būvdarbu izpildes termiņš – 12 nedēļas;

         -   apmaksas noteikumi: bez avansa

 

7.SIA “A&B”

Pretendenta piedāvātā cena: 25907.14 EUR bez PVN; 5440.50 EUR PVN 21%; Kopā: 31347.64 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi

       - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 8. SIA “Prime Service”

Pretendenta piedāvātā cena: 28263.21 EUR bez PVN; 5935.27 EUR PVN 21%; Kopā: 34198.49 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi

       - būvdarbu izpildes termiņš – 9 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 9. SIA “AMAXS”

Pretendenta piedāvātā cena: 27382.20 EUR bez PVN; 5700.27 EUR PVN 21%; Kopā: 33132.47 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   18 gadi ;2 g. - materiāliem

       - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

10. SIA “ALVIMA”

Pretendenta piedāvātā cena: 27293.35 EUR bez PVN; 5731.6 EUR PVN 21%; Kopā: 33024.95 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

        - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi

        - būvdarbu izpildes termiņš – 10 nedēļas;

        -   apmaksas noteikumi: bez avansa

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Dzīvojamas mājas Raiņa ielā 18, Jelgavā jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana” – SIA “AMAXS”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

 
Kontakti:
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"