Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Blaumaņa iela 8,10, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve 

Iepirkums tiek pārtraukts sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
 
Iepirkuma procedūra:  „ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Blaumaņa iela 8,10, Jelgavā labiekārtojuma pārbūve”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-20
 
Būvdarbu apraksts :
  • Saskaņā ar projektu.
Būvdarbu iepirkuma nolikumu, būvdarbu  apjomu sarakstu var saņemt darba dienās līdz 14.09.2016 -12:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.
 
Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar būvdarbu iepirkuma nolikumu.
Piedāvājumi būvdarbu iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot būvdarbu iepirkuma nosaukumu.
 
Kontakti:
Natālija Mamonova, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
29188329, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  i[email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"