Dzīvojamas mājas Lielā ielā 15, Jelgavā jumta seguma nomaiņa 

Rezultātu publicēšanas datums: 06.10.2016

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Dzīvojamas mājas Lielā ielā 15, Jelgavā jumta seguma nomaiņa”

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-18

Būvdarbu apraksts :

 • - Saskaņā ar projektu.

 

Iesniegti 12 piedāvājumi:

 

 1. SIA “ERTEKS”

Pretendenta piedāvātā cena: 57272.84 bez PVN; EUR 12027.30 PVN 21%; Kopā: 69300.14 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –16 gadi; mater.-3g.

       - būvdarbu izpildes termiņš – 30 kalend.dienas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 1. SIA “PRO Roof”

Pretendenta piedāvātā cena: 46713.92 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks – nav - gadi;.

       - būvdarbu izpildes termiņš – nav- nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: -

Piedāvājums ir noraidīts.

 

 1. SIA “Labā māja Latvija”

Pretendenta piedāvātā cena: 61100.00 EUR bez PVN; 12831.00 EUR PVN 21%; Kopā: 73931.00 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   10 gadi, materiāliem 2 g.

       - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: - bez avansa

 

 1. SIA “NEJSS”

Pretendenta piedāvātā cena: 51201.68 bez PVN; 10752.35 EUR PVN 21%; Kopā: 61954.03 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks – 30 gadi; materiāliem 30 g.

       - būvdarbu izpildes termiņš – 3 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

 

 1. SIA “Balti Construction”

Pretendenta piedāvātā cena: 45797.49 EUR bez PVN; 9617.47 EUR PVN 21%; Kopā: 55414.96 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

         - būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi, materiāliem 6 g

         - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

         - apmaksas noteikumi: 10% avanss

 

 1. SIA “Prime Service”

Pretendenta piedāvātā cena: 47215.82 EUR bez PVN; 9915.32 EUR PVN 21%; Kopā: 57131.14 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

        - būvdarbu garantijas laiks –   6 gadi

        - būvdarbu izpildes termiņš – 12 nedēļas;

        - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 1. SIA “PRO DEV”

Pretendenta piedāvātā cena: 44966.02 EUR bez PVN; 9442.86 EUR PVN 21%; Kopā: 54408.88 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi

       - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: 10% avanss

  

 1. SIA “Krafter”

Pretendenta piedāvātā cena: 41312.34 EUR bez PVN; 8675.59 EUR PVN 21%; Kopā: 49987.93 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

        - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi       

        - būvdarbu izpildes termiņš – 13 nedēļas;

        - apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

 

 1. SIA “ALVIMA”

Pretendenta piedāvātā cena: 48235.91 EUR bez PVN; 10129.54 EUR PVN 21%; Kopā: 58365.45 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi

       - būvdarbu izpildes termiņš – 10 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 1. SIA “Dins A”

Pretendenta piedāvātā cena: 48461.73 EUR bez PVN; 10176.96 EUR PVN 21%; Kopā: 58638.69 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

         - būvdarbu garantijas laiks –   3 gadi

         - būvdarbu izpildes termiņš – 12 nedēļas;

         - apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

 

 1. SIA “A&B”

Pretendenta piedāvātā cena: 45637.23 EUR bez PVN; 9583.82 EUR PVN 21%; Kopā: 55221.05 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

        - būvdarbu garantijas laiks –   5 gadi

        - būvdarbu izpildes termiņš – 7 nedēļas;

        - apmaksas noteikumi: bez avansa

 

 1. SIA “AMAXS”

Pretendenta piedāvātā cena: 27668.02 EUR bez PVN; 5810.28 EUR PVN 21%; Kopā: 33478.30 EUR

Citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

       - būvdarbu garantijas laiks –   18 gadi; mater.-2g.

       - būvdarbu izpildes termiņš – 6 nedēļas;

       - apmaksas noteikumi: bez avansa

Piedāvājums ir noraidīts.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Dzīvojamas mājas Lielā ielā 15, Jelgavā jumta seguma nomaiņa” –

SIA “ERTEKS”

 

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:

Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"