SIA JNĪP esošo telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi 

Rezultātu publicēšanas datums: 16.09.2016.

Nr. p.k., iepirkuma priekšmets, līguma izpildītājs, līgumcena (bez PVN), būvdarbu izpildes termiņš, garantijas laiks, apmaksas noteikumi

Priekšmets – pakalpojumu iepirkums: Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūra:
„SIA “JNĪP” esošo telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2016-16

Iesniegti 5 piedāvājumi:

       1. SIA “Tīrības komforts”
           • Cena bez PVN: EUR 194956.22

              - Reaģēšanas laiks : 1 st.

              - Objektu apkalpojošā izpildpersonāla pakalpojumu sniegšanai patērēto stundu skaits – 88 h.

 1. SIA “Tīrības centrs”
  • Cena bez PVN: EUR 268713.95
    
  - Reaģēšanas laiks : 0.5 st.

             - Objektu apkalpojošā izpildpersonāla pakalpojumu sniegšanai patērēto stundu skaits – 79.83 h

 1. SIA “RMB GROUP”
  • Cena bez PVN: EUR 197962.17

             - Reaģēšanas laiks : 2 st.

             - Objektu apkalpojošā izpildpersonāla pakalpojumu sniegšanai patērēto stundu skaits – 71.5 h.

 1. SIA “Clean R”
 •  Cena bez PVN: EUR 397947.20
  - Reaģēšanas laiks : 1 st.

          - Objektu apkalpojošā izpildpersonāla pakalpojumu sniegšanai patērēto stundu skaits – 68.69 h.

 1. SIA “INFO SERVISS”
 •  Cena bez PVN: EUR 264948.48
    - Reaģēšanas laiks : 0.5 st.

           - Objektu apkalpojošā izpildpersonāla pakalpojumu sniegšanai patērēto stundu skaits – 61.14 h.

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: - SIA “Tīrības komforts”
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Kontakti:
Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
vai
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]

Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"