SIA “JNĪP” konkursa par pašvaldības īpašumā esošo nedzīvojamo telpu un garāžu nomu rezultātu paziņojumi  

Sludinājuma publicēšanas datums: 08.12.2015.

Nr.p.k. , nomas objekts, nomas tiesību ieguvējs, cena par 1 m2 (bez PVN) , nomas līguma termiņš

1.    Zvejnieku  ielā 12, Nr.2, Jelgavā, platība 17,30 m2. Ivans Guitans.  Eur 0,35. Trīs gadi.

- Telpu nomas līgums jānoslēdz trīs darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu publikācijas

Kontakti:


Klientu apkalpošanas daļas vadītāja A.Mizūne, t.63083380, 26566045.
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"