Degvielas iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” autotransportam esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai 

Rezultātu publicēšanas datums: 28.12.2015.

Priekšmets – atklāts konkurss:
Iepirkuma procedūra: “Degvielas iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”autotransportam esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”


Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2015 – 34  

Apraksts: Saskaņā ar Nolikumu.

Iesniegti  2 piedāvājumi:

1. Pretendenta nosaukums – SIA “Neste Latvija” Reģ.Nr.40003132723 juridiska adrese: Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004

1.1. Pretendenta piedāvājuma iepirkuma priekšmeta izdevīguma kritēriji:
Vidējā cena
Degvielas mazumtirdzniecības vidējā cena dienā, kad Iepirkumu uzraudzības birojs publicējis paziņojumu par iepirkumu savā mājas lapā, visās Jelgavas pilsētas teritorijā esošajās DUS, eiro bez PVN ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

Nr.p.k. Degvielas veids Mērvienība Vienas vienības
vidējā cena, eiro bez PVN
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” litrs 0.882
2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “98” litrs 0.915
3. Dīzeļdegviela litrs 0.820


Vidējā cena ar atlaidi

Nr.p.k. Degvielas veids Līgumā fiksētā atlaide, % Vienas vienības
vidējā cena, eiro bez PVN ar atlaidi
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” 4.5% 0.842
2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “98” 4.5% 0.874
3. Dīzeļdegviela 4.5% 0.783


1.2. Attālums (km) no pasūtītāja remontu daļas atrašanās vietas Dobeles ielā 68a,Jelgavā līdz pretendenta tuvākajai degvielas uzpildes stacijai- 1.2km

2. Pretendenta nosaukums – SIA “ASTARTE-NAFTA” Reģ.Nr.40003276964 juridiska adrese: Dobele, Dobeles nov. Brīvības iela 60,  LV-3701

2.1. Pretendenta piedāvājuma iepirkuma priekšmeta izdevīguma kritēriji:
Vidējā cena
Degvielas mazumtirdzniecības vidējā cena dienā, kad Iepirkumu uzraudzības birojs publicējis paziņojumu par iepirkumu savā mājas lapā, visās Jelgavas pilsētas teritorijā esošajās DUS, eiro bez PVN ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

Nr.p.k. Degvielas veids Mērvienība Vienas vienības
vidējā cena, eiro bez PVN
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” litrs 0.888
2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “98” litrs 0.921
3. Dīzeļdegviela litrs 0.826


Vidējā cena ar atlaidi

Nr.p.k. Degvielas veids Līgumā fiksētā atlaide, % Vienas vienības
vidējā cena, eiro bez PVN ar atlaidi
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” 6.5% 0.830
2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “98” 6.5% 0.861
3. Dīzeļdegviela 6.5% 0.772


2.2. Attālums (km) no pasūtītāja remontu daļas atrašanās vietas Dobeles ielā 68a,Jelgavā līdz pretendenta tuvākajai degvielas uzpildes stacijai- 150m

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: - SIA “ASTARTE-NAFTA”
Termiņš, kādā pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 2. punktā noteikto termiņu, 15 dienu laikā pēc dienas kad pretendenti tika paziņoti par rezultātiem, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Kontakti:
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"