ARHIVĒŠANAS PAKALPOJUMI SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ vajadzībām 

Iepirkums tiek pārtraukts, jo saskaņā ar likumu “Arhīvu likums” 4.pantu 1.daļas 3.punktu institūcijai ir pienākums nodrošināt dokumentu glabāšanu institūcijas arhīvā vai akreditētā privātā arhīvā, nodrošinot šo dokumentu saglabāšanu un aizsardzību.

Priekšmets – Iepirkuma procedūra:
ARHIVĒŠANAS PAKALPOJUMI SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“ vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2015 – 35 


Apraksts: Saskaņā ar Nolikumu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 18/12/2015 -10:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Piedāvājumi iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

Kontakti:
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"