Transporta pakalpojumu sniegšana ” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai (4) 

Rezultātu publicēšanas datums: 16.02.2016.

Priekšmets – preču iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”


Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA”JNĪP”- 2016-1

Preču apraksts :
- Saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Piegādes iepirkuma nolikumu, vienkāršotās var saņemt darba dienās līdz 18/01/2016 -10:00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.


Pretendentam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar piegādes iepirkuma nolikumu.

Piedāvājumi piegādes iepirkumam iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot piegādes iepirkuma nosaukumu.

Iesniegts 1 piedāvājums:
SIA "DAKC" Reģ.Nr.43603017521
juridiska adrese:  :  Peldu ielā 7, Jelgava LV-3002
cena: 7100 EUR bez PVN; PVN 21% 1491 EUR; kopā ar PVN 8591 EUR.
Garantijas laiks: 6 mēneši.
Piegādes laiks: 5 kalendāro dienu.

 

 

Tiesības slēgt līgumu par “Transporta līdzekļu iegāde SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai” piešķirt SIA “DAKC”. Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa līkumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

Kontakti:
Ņina Kožāne, transporta daļas dispečere, tālr. 63024976, 26103968
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605, fakss  63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"