Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Pārliecinieties vai skaitītāju nomaiņas akts ir iesniegts pārvaldniekam 

Publicēts: 20.05.2024

Ūdens uzskaite un sadale dzīvojamās mājās notiek atbilstoši individuālo ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk – ŪPS) rādījumiem, ievērojot pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinātu kārtību.

Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina dzīvoklī esošo ŪPS verifikācija/nomaiņa. Lai mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji tiktu uzskatīti par derīgiem, tos jānomaina vai jāverificē ne retāk kā reizi četros gados. Informācija par katra ŪPS verifikācijas termiņa beigām ir pieejama pie pārvaldnieka un redzama  dzīvokļa e-lietā, kā arī to derīguma termiņš ir redzams pakalpojuma rēķinos.

Ūdens skaitītāju nomaiņa uzskatāma par pabeigtu, tikai tad, ja darbu veicējs noplombējis jauno ŪPS un iesniedzis pārvaldniekam aktu, kurā foto fiksācijā redzami gan iepriekšējo mērierīču dati, gan jauno- uzstādīto skaitītāju parametri. Parakstīts akts apliecina, ka skaitītāju nomainītājs uzņemas atbildību gan par uzstādīto ierīču un datu precizitāti, gan par uzstādīšanas darbu kvalitāti.
Lai pārvaldnieks ŪPS varētu uzņemt uzskaitē, dzīvokļa īpašniekam vai Pakalpojuma sniedzējam (pēc savstarpējas vienošanās) jāiesniedz pārvaldniekam akts un fotofiksācijas ar  informāciju par katru nomainīto/verificēto vai uzstādīto skaitītāju:
 • vecā skaitītāja fotofiksācija, ar redzamu plombi, rādījumu, numuru (pirms demontāžas);
 • jaunā skaitītāja fotofiksācija ar redzamu plombi, rādījumu, numuru (pēc uzstādīšanas);
 • akts par skaitītāja nomaiņu, ko parakstījis dzīvokļa īpašnieks vai viņa pārstāvis un pakalpojuma sniedzējs;
 • verificēta skaitītāja uzstādīšanas gadījumā – sertifikāts, kas apliecina šī skaitītāja verifikācijas faktu.
Informācijai ir jābūt skaidri salasāmai un tā jāiesniedz 3 darbdienu laikā pēc ŪPS verifikācijas/nomaiņas vai uzstādīšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendāra mēneša pēdējai darbdienai.To var iesniegt:
 • izmantojot Informatīvo sistēmas sadaļu “Jautājumi” vai atsūtot e-pastā: [email protected], norādot uzstādīšanas adresi tālruņa Nr. saziņai un fotofiksāciju apvienotu vienā doc, docxpdf vai edoc failā;
 • izdrukas veidā aktu un  fotofiksāciju var iesniegt klientu apkalpošanas centrā Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007;
 • ar pasta starpniecību tos nosūtot Pārvaldniekam SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” uz juridisko adresi – Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007.
 Ja minētā informācija nebūs iesniegta pārvaldniekam noteiktajā apjomā un termiņos, pārvaldnieks pieņem, ka dzīvokļa īpašumā ŪPS nav derīgs vai nav uzstādīts. Šādā gadījumā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp minētajiem dzīvokļa īpašumiem atbilstoši tajā deklarēto personu skaitam – šādā gadījumā ūdens patēriņa starpība dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam, kas noteikta noslēgtajā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā. Atlikusī ūdens patēriņa starpības daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot to dzīvokļa īpašnieku/us, kura īpašumā ŪPS nav derīgs vai nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts.
Dzīvokļa īpašnieks ŪPS nomaiņu var pieteikt jebkurā no šādiem veidiem:
 • pie pārvaldnieka;
 • pie pārvaldnieka sadarbības partneriem – Saimnieciskās darbības veicēja Normunda Vīlipa, IK “Jugāns”,  SIA “Orols ūdens uzskaite”, pie jebkuras juridiskās vai fiziskās personas, kura ir tiesīga veikt ŪPS uzstādīšanu un sagatavot ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas vai uzstādīšanas aktu.
ŪPS verificēšana/nomaiņa/uzstādīšana ir maksas pakalpojums, ko apmaksā šādā kārtībā:
 • ja ŪPS verificēšana/nomaiņu/uzstādīšanu veic pārvaldnieks, tad ar to saistītās izmaksas ietver dzīvokļa īpašuma nākamā mēneša rēķinā;
 • ja ŪPS verificēšana/nomaiņu/uzstādīšanu veic cits Pakalpojuma sniedzējs, tad ar to saistītās izmaksas sedz pēc Pakalpojuma sniedzēja nosacījumiem.

Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.