Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana 

Rezultātu publicēšanas datums: 25.04.2016.

Priekšmets –pakalpojumu iepirkums:
"SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju teritoriju zāliena nopļaušana"

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "JNĪP" – 2016-3

Iesniegti 8 piedāvājumi:

1. SIA “Wood Project” 
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 2.30 EUR bez PVN;  0.48 EUR PVN 21%; Kopā:   2.78 EUR
Apmaksa: 5 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 24 st.

2. Z/S “LAUVMUTĪTES”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 2.066 EUR bez PVN;  0.434 EUR PVN 21%; Kopā:   2.50 EUR
Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 12 st.

3. SIA “Tehhe”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.80 EUR bez PVN;  0.38 EUR PVN 21%; Kopā:   2.18 EUR
Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 2 st.

4. SIA “KULK”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.80 EUR bez PVN;  0.38 EUR PVN 21%; Kopā:   2.18 EUR
Apmaksa: 90 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 5 st.

5. SIA “Tīrības komforts”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 5.50 EUR bez PVN;  1.16 EUR PVN 21%; Kopā:   6.66 EUR
Apmaksa: 3 trīs mēnesi pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 1 st.

6. SIA “Tehniskais Dienests”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.37 EUR bez PVN;  0.29 EUR PVN 21%; Kopā:   1.66 EUR
Apmaksa: 60 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 2 st.

7. SIA “SOFTHOUSE”
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 1.88 EUR bez PVN;  0.39 EUR PVN 21%; Kopā:   2.27 EUR
Apmaksa: 60 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: 2 st.

8. SIA “SIA “MALI M””
Pretendenta piedāvātā cena par 100m2: 12.406 EUR bez PVN;  2.605 EUR PVN 21%; Kopā:   15.011 EUR
Apmaksa: 30 dienas pēcapmaksa
Reaģēšanas laiks: nākamā darba diena
Piedāvājums neatbilst nolikumā prasībām un tika noraidīts.

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un kuram piešķirtas tiesības veikt darbus objektā :  – SIA “Tehniskais Dienests”.
Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā pēc dienas kad pretendentiem tik paziņoti rezultāti. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Zāliena nopļaušana:
- Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistoši noteikumi Nr.12-15 “Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana” 3.1.punktu:
- Plānotā zāliens pļaušanas platība – 238099 m2
- Darbu izpilde: laika periodā no 10.05.2016 līdz 30.09.2016 (ne retāk, ka vienu reizi mēnesī)

Pakalpojumu apraksts:
- Saskaņā ar Nolikumu.

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 08.04.2016., plkst.10.00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Piedāvājumi iepirkumam iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot iepirkuma nosaukumu.

Kontakti:
Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected].
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007
e-pasts:  [email protected]
tālrunis 63020605
fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.