Ugunsgrēkā sabojātā lifta remonts izmaksā gandrīz 10 000 eiro        

Publicēts: 28.05.2016

Pēc gandrīz sešu gadu pārtraukuma daudzdzīvokļu mājā K.Barona ielā atsācis darboties lifts, kuru 2010. gada jūlijā, izraisot liftā ugunsgrēku, sabojāja vandaļi. Tā kā vainīgie netika noskaidroti, bet dzīvokļu īpašnieki nepieņēma lēmumu par lifta atjaunošanu, visu šo laiku iedzīvotājiem nācās iztikt bez lifta. Beidzot problēma atrisināta.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) atgādina, ka lifts daudzdzīvokļu mājā ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma daļa un visas izmaksas, kas saistītas ar tā uzturēšanu, ir jāsedz visiem dzīvokļu īpašniekiem – maksa par lifta uzturēšanu un lifta elektrību tiek aprēķināta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam neatkarīgi no tā, kurā stāvā atrodas dzīvokļa īpašums.

JNĪP šobrīd apsaimnieko 30 daudzdzīvokļu mājas, kurās tiek izmantoti lifti, kopumā 68 lifti, kuru  apskati, tehnisko apkopi un drošu lietošanu JNĪP nodrošina dzīvokļu īpašnieku uzdevumā.

2010. gada jūlijā K.Barona ielas mājā ļaunprātīgi tika aizdedzināta lifta kabīne, kā rezultātā mājā izcēlās ugunsgrēks. Pilnībā tika bojāta lifta kabīne, lifta šahtas iekārtas – troses, piekaramais kabelis – un lifta šahtas durvis. Vainīgos tā arī neizdevās noskaidrot, turklāt, tā kā dzīvokļu īpašnieki vilcinājās ar lēmuma par lifta atjaunošanu pieņemšanu, lifts visu šo laiku – līdz pat šī gada februāra beigām – nedarbojās. Šobrīd situācija ir mainījusies – 24. maijā lifts K.Barona ielas mājā ir nodots ekspluatācijā, un kopējās remontdarbu izmaksas, kuras tiek segtas no mājas uzkrājuma, ir apmēram 9900 eiro.

Lai nepieļautu līdzīgas situācijas, JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina saudzīgi izturēties ne tikai pret dzīvokļa atsevišķo īpašumu, bet arī pret kopīpašumu, tostarp liftu, jo par tā lietošanu gan materiāli, gan morāli vienlīdz liela atbildība jāuzņemas visiem dzīvokļu īpašniekiem. JNĪP akcentē: ja pamanāt kādas personas rīcību, kuras rezultātā var tikt bojāts kopīpašuma stāvoklis, aizrādiet viņam, jo tas, kādā vidē dzīvojat, atkarīgs no katra dzīvokļa īpašnieka.

Vairumā daudzstāvu dzīvojamo māju pilsētā lifti ir ilgi ekspluatēti, kas sadārdzina to ikdienas uzturēšanas izmaksas. Pārvaldnieks aicina apsvērt iespējas kā tos nomainīt. Viena no iespējām ir  startējot jaunajā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, līdztekus ar mājas atjaunošanu saistītajiem darbiem projektā var iekļaut lifta nomaiņu. Proti, jaunās programmas izpratnē lifta nomaiņa uzskatāma par atbalstāmu darbību. Gan jāuzsver, ka šajā gadījumā vienīgais nosacījums ir, lai plānotie darbi atbilstu projektā izvirzītajiem kritērijiem, tas ir, lai siltumenerģijas ekonomija segtu mājas atjaunošanā izlietotos finanšu līdzekļus divdesmit gadu periodā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"