Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Pārrunātā atskats dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu tikšanās laikā 

Publicēts: 25.05.2016

18.maijā aizvadīta SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) ikgadējā dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu tikšanās, kurā piedalījās 95 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārstāvji – kontaktpersonas.

Ar aktualitātēm namu pārvaldīšanas jomā klātesošos iepazīstināja JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, akcentējot jautājumus par zemes nomu, pievienotā vērtības nodokļa (PVN) likmes piemērošanu, kā arī JNĪP ieviestajām jaunajām IP telefonijām, kas ne tikai ļauj kontrolēt klientu attieksmi un darbinieku kompetenci un apkalpošanas kultūru, bet arī klientiem padara ērtāku skaitītāju rādījumu paziņošanu – līdz ar modernizēto telefonijas pakalpojumu šobrīd paziņot skaitītāja rādījums iespējams līdz pat pulksten 21, jo ārpus standarta darba laika klienti tiek savienoti ar kasēm. Kā viesi uz tikšanos tika uzaicināti arī Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāvji, lai pārrunātu savstarpējo darba organizāciju.

Viens no kopsapulcē aktualizētajiem jautājumiem bija - piespiedu zemes noma. Deviņdesmitajos gados tika izveidota sistēma, ka zeme zem daudzdzīvokļu mājām pieder vienam vai vairākiem īpašniekiem. JNĪP apsaimnieko 81 šādu daudzdzīvokļu māju.  Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums paredz, ka, dalītā īpašuma gadījumā, zemes nomas līguma slēgšana ir obligāta pārvaldīšanas darbība. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka šāds līgums ir jāslēdz, jo viņi lieto svešu īpašumu. Lielākoties dzīvokļu un zemes īpašniekiem izdodas vienoties un tie noslēdz zemes nomas līgumu, izņēmums ir 16 mājās Meiju ceļā. Par šo māju zemes lietošanu strīds tiek risināts tiesā. Tiek plānots, ka no 2020. gada dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja zemi zem daudzdzīvokļu mājām izpirkt. JNĪP jau šobrīd klientus aicina apsvērt šo iespēju, akcentējot, ka summa par zemes izpirkšanu šajā brīdī vienam dzīvoklim varētu būt vidēji 400 – 600 eiro.

Grozījumi PVN likumā paredz, ka no 1. jūlija pārvaldīšanas pakalpojumiem tiek piemērots PVN 21 procenta apmērā. Katrai mājai tiks organizēta atsevišķa PVN uzskaite, lai dzīvokļu īpašniekiem sniegtu caurskatāmu un saprotamu atskaiti.

Tikšanās laikā, JNĪP speciālisti atgādināja par iespējām piedalīties daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas jeb jaunajā māju siltināšanas programmā, kā arī aicināja iesaistīties Jelgavas pašvaldības atbalstītajā iekšpagalmu labiekārtošanas programmā, kuru īstenojot, var iegūt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentiem.

Jāpiebilst, ka šobrīd pārvaldnieks izstrādājis jaunu kārtību, kādā turpmāk automašīnas novietojamas daudzdzīvokļu  māju pagalmos. Tādējādi ir radīts jauns produkts – automašīnu novietošanas atļaujas un sistēma, kas ļaus operatīvi sadarboties ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju, lai kontrolētu automašīnu novietošanu. Lai ieviestu šo kārtību,  dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums. Ir mājas, kuru pagalmos zaļā zona ir izbraukāta un tur tiek novietotas automašīnas. JNĪP aicina dzīvokļu īpašniekus vienoties un izteikt gatavību sakārtot šīs teritorijas. Iedzīvotāju iniciatīvu mājas apkārtnes sakārtošanai JNĪP iespēju robežās atbalstīs arī turpmāk, piemēram, sagādājot melnzemi.

Tāpat dzīvojamo māju pārstāvji tika iepazīstināti ar jaunumiem JNĪP informatīvajā sistēmā – proti, tajā izveidota sadaļa kontaktpersonām. Tā paredzēta, lai optimizētu un uzlabot kontaktpersonu un pārvaldnieku savstarpējo sadarbību dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesos. Lai nodrošinātu datu aizsardzību, reģistrējoties šajā sistēmā, kontaktpersonai būs nepieciešams veikt autentifikāciju. Tas nepieciešams gadījumos, kad par kontaktpersonu tiek apstiprināts nevis dzīvokļa īpašnieks, bet ģimenes loceklis vai dzīvoklī dzīvojošais.

Tā kā viens no pārvaldīšanas uzdevumiem ir dzīvojamās mājas finanšu uzskaites organizēšana, tad pārvaldniekam jāatskaitās par nesamaksātajiem naudas līdzekļiem. JNĪP izsaka pateicību visām tām kontaktpersonām, kuras apzinās, ka finanšu līdzekļu atgūšana no parādniekiem ir kopīga pārvaldnieka un kontaktpersonas sadarbība. Īpaši tiek uzteikti dzīvokļu īpašnieki, kuri ir pilnībā norēķinājušies par pārvaldīšanas darbībām un saņemtajiem pakalpojumiem. Tās ir mājas P.Lejiņa ielā 1a un Valņu ielā 12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvji informēja kontaktpersonas par Pašvaldības policijas kompetencē esošajiem jautājumiem, atgādināja, ka īpašniekam ir jānodrošina īpašuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas kopšana; aizliegts smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās, kā arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst; iedzīvotāji var tikt saukti pie atbildības arī par trokšņošanu, ja vien kaimiņš par to ziņojis Pašvaldības policijai.

Dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas arī aktualizēja jautājumu par mājdzīvnieku turēšanu, un Pašvaldības policijas pārstāvji informēja par prasībām, kas jāievēro, dzīvoklī turot mājdzīvnieku, tostarp par prasību, ka no 1. jūlija visiem suņiem jābūt čipotiem. Savukārt, Pašvaldības policiju informējot par suņu īpašniekiem, kuri nesavāc aiz saviem mīluļiem ekskrementus, pieteiktajās adresēs pašvaldības policisti veiks attiecīgus reidus.

Tikšanās tika  organizēta JNĪP pārvaldāmo dzīvojamo māju kontaktpersonām un bijām pārsteigti, ka nepiesakoties organizatoriem tajā piedalījās ar uzņēmumu nesaistītas personas. Uzskatām, ja kāds vēlas apmeklēt JNĪP organizētās tikšanās, lūdzam to saskaņo ar rīkotājiem. JNĪP pateicas visām kontaktpersonām, kuras rada iespēju piedalīties un izrādīja vēlmi risināt dzīvokļu īpašniekiem aktuālus jautājumus un problēmas, tādējādi apliecinot ieinteresētību savas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas procesā.

Esiet saimnieki savam īpašumam – mēs palīdzēsim!


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.