Arī lifta nomaiņu var iekļaut daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas projektā 

Publicēts: 17.05.2016

Pagājušajā nedēļā uz semināru «Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi» Jelgavas novada domes zālē aicināja valsts finanšu institūcija «Altum», lai daudzdzīvokļu māju pārstāvjiem, kuri gatavojas startēt jaunajā ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, sniegtu izsmeļošu informāciju par programmas nosacījumiem, kritērijiem un projektu izstrādes kārtību. Šis seminārs bija kā secīgs turpinājums aprīlī organizētajam SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tematiskajam semināram, ļaujot gūt atbildes uz jautājumiem, kuri iepriekš raisīja diskusijas.

«Altum» organizētajā seminārā tika prezentēti arī JNĪP labās prakses piemēri māju energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, taču lielākais akcents tika likts uz jauno programmu, tostarp skaidrojot, kādi darbi var tikt iekļauti atbalstāmajās izmaksās. Iepriekš JNĪP klienti bija interesējušies par atsevišķiem jautājumiem, uz kuriem tolaik viennozīmīgu atbildi nebija iespējams sniegt, taču šajā seminārā «Altum» speciālisti jau varēja sniegt konkrētas atbildes.
Viens no aktuālākajiem jautājumiem bija saistībā ar liftiem daudzdzīvokļu mājās – vai lifta nomaiņa jaunās programmas izpratnē uzskatāma par atbalstāmu darbību. «Altum» speciālisti atbildēja apstiprinoši, un tas nozīmē, ka, renovējot māju, uz finansējumu var pretendēt arī tās mājas, kurās, īstenojot ēkas energoefektivitātes pasākumus, papildus paredzēts nomainīt liftu. Vienīgais nosacījums ir, lai plānotie darbi atbilstu projektā izvirzītajiem kritērijiem, tas ir, lai siltumenerģijas ekonomija segtu mājas atjaunošanā izlietotos finanšu līdzekļus divdesmit gadu periodā.

Tāpat šīs siltināšanas programmas gaitā tiek atbalstīti arī energoneefektīvi pasākumi jeb tādi, kuru realizācija nesniedz tiešu enerģijas ietaupījumu, tomēr ir būtiski mājas dzīves cikla pagarināšanai. Tādējādi līdztekus siltināšanai kā plānotos darbus var iekļaut arī, piemēram, jumta seguma nomaiņu vai kāpņutelpas kosmētisko remontu. 

JNĪP atgādina, ka visus jautājumus, kas attiecas uz iespēju startēt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, iespējams precizēt «Altum» mājas lapā www.altum.lv, «Altum» klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, tostarp «Altum» reģionālajā centrā Jelgavā, Lielajā ielā 12 – 10 (tālrunis 63026729), kā arī, vēršoties pie savas mājas pārvaldnieka. JNĪP savus klientus ir gatava konsultēt gan par siltināšanas programmu un tajā iekļautajiem kritērijiem, gan arī sniegt praktisku atbalstu projektu sagatavošanas procesā.

JNĪP atgādina, ka ēkas atjaunošana nozīmē ne tikai iegūtu būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet arī, nepārprotami, pagarinātu mājas dzīves ciklu. Energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās mūsu valstī līdz 2023. gadam būs pieejami 166,47 miljoni eiro. Šai programmai noslēdzoties, finansējumu šim mērķim vairs nebūs iespējams saņemt. Pieteikumus aizdevuma, granta un garantijas saņemšanai «Altum» plāno sākt pieņemt jūlijā.

Ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu projekta īstenošanai tiks piesaistīts komercbankas vai cita privātā investora finansējums, atbalsts būs 36 – 50 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt gadījumos, kad komercbanka projekta īstenošanai aizdevumu neizsniegs, būs iespēja saņemt «Altum» aizdevumu 25 – 35 procentu apmērā ar samazinātu aizdevuma procentu likmi (2% + EURIBOR).

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"