Par sabojāto fasādi maksās vainīgais, nevis visi dzīvokļu īpašnieki 

Publicēts: 02.03.2016

Nupat noslēgušies tiesas darbi par kopīpašumam nodarītajiem postījumiem, un tiesas spriedums vainīgajam paredz atlīdzināt nodarītos zaudējumus. Proti, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) dzīvokļu īpašnieku uzdevumā vērsās tiesā, lai kādas mājas Meiju ceļā iedzīvotājs, kurš no lodžijas nometa bundžu ar melnu krāsu, sabojājot ēkas fasādi, uzņemtos arī finansiālu atbildību par nodarītajiem postījumiem. 

No lodžijas nomestā krāsas bundža pamatīgi sabojāja kādas daudzdzīvokļu mājas Meiju ceļā fasādi, to notašķot ar melnu krāsu. Iedzīvotāji par to informēja savas mājas pārvaldnieku JNĪP, tika uzrakstīts iesniegums policijai, taču vainīgais kopīpašumam radītos zaudējumus atteicās segt.

Dzīvokļu īpašnieku uzdevumā JNĪP organizēja nepieciešamos remontdarbus, tostarp bojātās fasādes pārkrāsošanu, un šos izdevumus, protams, sedza visi dzīvokļu īpašnieki. Taču likumsakarīgi, ka viņiem nešķita godīgi līdzekļus, ko varētu ieguldīt citos ar kopīpašuma uzturēšanu saistītos darbos, novirzīt, lai likvidētu viena konkrēti zināma bezatbildīga iedzīvotāja rīcības sekas.

Tieši šī iemesla dēļ dzīvokļu īpašnieku kontaktpersona vērsās pie savas mājas pārvaldnieka JNĪP, dzīvokļu īpašnieku vārdā lūdzot iesniegt prasību tiesā, lai vainīgo sauktu pie atbildības. Tiesas spriedums ir labvēlīgs pārējiem dzīvokļu īpašniekiem: viņi no vainīgā varēs atgūt fasādes sakārtošanā ieguldītos līdzekļus.

JNĪP uzteic šīs mājas dzīvokļu īpašnieku izpratni par jautājumiem, kas skar kopīpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu, un viņu iniciatīvu ieguldīto līdzekļu atgūšanā. Savukārt citiem šis gadījums var kalpot par vērtīgu piemēru: par savas rīcības sekām ir jāuzņemas atbildība, tostarp finansiāla, ja tā radījusi zaudējumus pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja to neuzņemas labprātīgi, pārējie dzīvokļu īpašnieki var vērsties tiesā, lai atgūtu ieguldītos līdzekļus.
Dzīvokļu īpašnieki, neesiet vienaldzīgi pret jūsu kaimiņu neizdarību!

Esiet saimnieki savam īpašumam – mēs palīdzēsim!


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"