Jelgavā, Dobeles ielā 62a Nr. 008 (1), platība 42,60 m2 

Rezultātu publicēšanas datums: 21/01/2020

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums: „Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.008 (1)  ar kopējo platību 42,60 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-2
 
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
 
Pretendenta nosaukums: SIA "Tehniskā nodrošinājuma serviss"

•    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2020 – plkst. 9.47
•    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,10
•    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
•    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents :SIA "Tehniskā nodrošinajuma serviss " ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,10 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

Līgums noslēgts 31.01.2020.

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"