Jelgavā, Skolotāju ielā 3, telpa Nr.26 ar kopējo platību 21,1 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 17/01/2020

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums: „Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.26 ar kopējo platību 21,1 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-1
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
 
Pretendenta nosaukums: Laine Vītiņa

•    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 15/01/2020 – plkst. 11.15
•    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,04
•    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
•    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Laine Vītiņa ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,04 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

Līgums noslēgts 23.01.2020.

 

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"