Izmaiņas JNĪP pārvaldāmo māju pakalpojumu rēķinu sadalījuma apmaksā 

Publicēts: 22.11.2019

Šodienas ekonomiskajā situācijā palielinās skaidras naudas aprites nodrošināšanas izmaksas, kases aparātu un kases sistēmu uzturēšanas izmaksas, pieaug prasības gan datu, gan Norēķinu Punktu darbinieku fiziskai drošībai, turpretī Norēķinu Punktu ikmēneša klientu skaits samazinās. Tāpēc esam spiesti pieņemt lēmumu un no 01.01.2020 izbeigt SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) Norēķinu Punktu darbību!

Kopš Norēķinu Punktu izveidošanas brīža 2000.gadā gan valsts normatīvajos aktos, gan klientu norēķinu paradumos ir notikušas būtiskas izmaiņas.
 
Ir palielinājies bezskaidras naudas norēķinu skaits, arvien vairāk klientu izvēlas maksāšanas dokumentus nesaņemt papīra veidā, bet elektroniski. Tas ļauj mums visiem kopā pievienoties kustībai par resursu taupību un tīrāku vidi.
 
Latvijas MK noteikumu par maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību izpildei ir nepieciešams arvien lielāks finansējums.
 
Ir mainījies un stipri pieaudzis maksājumu iestāžu kontrolējošo institūciju licenču un nodevu apjoms.
 
Rūpes par darbinieku un naudas līdzekļu drošību prasa nopietnus materiālos ieguldījumus.
 
Izvērtējot iepriekš minēto un turpinot nodrošināt Norēķinu Punktu darbību, mūsu pakalpojumu izmaksas pārsniegs kredītiestāžu noteiktās līdzvērtīgu pakalpojumu izmaksas, kurām visi iepriekš minētie izaicinājumi kalpo pamatdarbības nodrošināšanai.
 
Respektējot mūsu klientu vēlmi apmaksāt JNĪP pakalpojumu rēķinu sadalījumu skaidrā naudā, esam meklējuši iespējamos risinājumus un panākuši vienošanos SIA “Maxima Latvija”, ka to varēs veikt jebkurā Maxima veikala kasē visā Latvijas teritorijā. Tas daļēji saglabās ierasto apmaksas formu un papildus ļaus norēķināties izmantojot banku norēķinu kartes. Šobrīd notiek pārrunas ar VAS “Latvijas Pasts”, par JNĪP klientu rēķinu apmaksas kārtību arī šajā uzņēmumā.
 
Pateicamies tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri izmantoja mūsu Norēķinu Punktu pakalpojumus un piedāvājam citas iespējas kā veikt JNĪP pakalpojumu rēķinu sadalījuma apmaksu:
  1. Jebkura SIA “Maxima Latvija” veikala kasē visā Latvijas teritorijā (skaidra un bezskaidra nauda, norēķins ar bankas kartēm)
  2. JNĪP Informatīvās sistēmas tiešsaistes maksājumi (bezskaidra nauda)
  3. Izmantojot internetbanku pakalpojumus (bezskaidra nauda) *
  4. Kredītiestādes (skaidras un bezskaidras naudas norēķins) *
  5. VAS “Latvijas Pasts” (skaidras un bezskaidras naudas norēķins) *
* Noformējot maksājuma uzdevumu, lūdzam precīzi norādīt savu klienta numuru.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"