Jelgavā, Dobeles  ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.014 ar kopējo platību 43,5 m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 25/11/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.014 ar kopējo platību 43,5m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-5

 
Iesniegtis 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
 
Pretendenta nosaukums: SIA “COFFEE GRAND”

•    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 25/11/2019 – plkst. 9.15
•    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,87
•    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
•    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “COFFEE GRAND” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,87 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 05.12.2019

 

 Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"