Informācija par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2019.gadā 

Publicēts: 23.01.2019

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2019.gadā piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu. 2019.gadā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs plānots 100 000 euro. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Pilsētsaimniecība” pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 2019.gada 18.martam (ieskaitot).

Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana veicama saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pie attiecīgā nama apsaimniekotāja vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”, zvanot uz tālruni 63084470, vai iesūtot jautājumus elektroniskā pasta adresē: [email protected], vai klātienē pirmdienās no plkst.18.00 līdz plkst.19.00, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruni 63084470.


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” organizēs sanāksmi par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 2019.gada 28.janvārī plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domē, Lielajā ielā 11, Jelgavā.


Aicinām iepazīties ar saistošajiem noteikumiem un sekot līdzi aktuālajai informācijai par līdzfinansējuma programmas īstenošanu – pilsetsaimnieciba.lv, jelgavasvestnesis.lv un jelgava.lv.

Informāciju sagatavoja
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"