Jelgavā, Skolotāju ielā 3, telpa Nr.27 ar kopējo platību 17,4 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 23/01/2019

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Skolotāju ielā 3, nedzīvojamās telpas Nr.27 ar kopējo platību 17,4 m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-1

Iesniegti 4 piedāvājumi kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “MBR”

 

 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2019 – pa pastu
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,5
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5-10 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “Pirmapalidziba.lv”

 

 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2019 – pa pastu
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 5,00
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “01 Fortūna”

 

 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2019 – pa pastu
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,86
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

 1. Pretendenta nosaukums: SIA “Tīrības komforts”

 

 • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2019 – 11:00
 • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,60
 • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
 • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
 • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Pirmapalidziba.lv” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 5,00 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

24.01.2019 ir saņemts iesniegums “Par atteikumu parakstīt nomas līgumu”, līdz ar ko Komisija pieņēma lēmumu:
Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts nākamais pretendents : SIA “01 A Fortūna” reģ. Nr. 40103177950 ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 3,86 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Līgums noslēgts 25.01.2019

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"