Pārjaunoti/pagarināti nomas līgumi 

 Informācija par pagarinātiem nomas līgumiem

 
1.    Pasta ielā 44, Nr. 040 ( 4, daļa , no 2,5,7). Platība 31,50 m2. Nomnieks-  Biedrība “Zemgales Lāčplēsis”.  15.06.2018. nomas līgums pagarināts līdz 16.06.2021.

2.    Skolotāju ielā 3 Nr. 26, Nr. 43 ( 2 stāvs). Platība 37,40 m2.  Nomnieks- Nodarbinātības valsts aģentūra. 29.06.2018. nomas līgums pagarināts līdz 31.12.2019.

3.    Akadēmijas ielā 2, Nr. 4. Platība 17,75 m2. Nomnieks- Rafaels Manveljans.  20.09.2018. nomas līgums  pagarināts līdz 24.09.2023.

4.    Dobeles ielā 62a, Nr. 005 ( 20, 22, 26,27,28) . Platība 68,50 m2. Nomnieks- Jelgavas pilsētas dome, Projekts “Proti un Dari”. 23.10.2018. nomas līgums pagarināts līdz 31.12.2020.

5.    Akadēmijas ielā 2,  Nr. 5, platība 17,62 m2. Nomnieks- Maksims Dmitrijevs. 29.10.2018.
     nomas līgums pagarināts līdz 29.10.2023.

6.     Lielā ielā 15, Jelgavā . 1. stāvs, platība 225,00 m2. Nomnieks- Pašvaldības iestāde “”Jelgavas pilsētas bibliotēka”. 14.11.2018. nomas līgums pagarināts līdz 31.12.2019.

7.    Dobeles ielā 62a, Nr. 015, 901(5), 902(14,17), 901. Platība 293,00 m2.  Nomnieks - Valsts probācijas dienests.  16.11.2018. nomas līgums pagarināts līdz 31.12.2019.

8.    Dobeles ielā 62a, Nr. 008 (2,6,7,8), platība 113 m2 +21,60m2. Nomnieks- SIA “CT noma”.  03.12.2018.  nomas līgums  pagarināts līdz 03.12.2023.

9.    Pulkveža Brieža iela 26, kabineta platība 49,60 m2. Nomnieks - Biedrība "Zemgales Reģionālā enerģētikas aģentūra". 14.12.2018. nomas līgums  pagarināts līdz 31.12.2019.
10.    Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Nr. 001,003-012,016-022,024 ( 1 stāvs), Nr. 038-039, 043-044 ( 2 stāvs), Nr. 099-106 ( 4 stāvs) . Platība 1016,75 m2. Nomnieks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde”. 02.01.2019. nomas līgums pagarināts līdz 01.01.2024.

11.     Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Nr. 040-042, 901( 24-28), 2 stāvs. Platība 122,80 m2. Nomnieks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde”. 02.01.2019. nomas līgums pagarināts līdz 01.01.2024.

12.    Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Nr. 151 ( cokolstāvs), Nr. 901 ( 117). Platība 111,5 m2. Nomnieks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde”. 02.01.2019. nomas līgums pagarināts līdz 01.01.2024.

13.    Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, Nr. 152 ( cokolstāvs), 23 (1 stāvs). Platība 782,30 m2. Nomnieks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde”. 02.01.2019. nomas līgums pagarināts līdz 01.01.2024.

14.    Akadēmijas ielā 2, Nr. 7. Platība 17,63 m2. Nomnieks Eduards Grigorjevs. 18.02.2019. nomas līgums pagarināts līdz 06.03.2022.

15.    Skolotāju ielā 3, Nr. 52, 53 ( 3 stāvs). Platība 34,30 m2. Nomnieks – biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”. 28.02.2019. nomas līgums pagarināts līdz 28.02.2024.  

16.    Dobeles ielā 62a, Nr. 005 (7) . Platība 13,60 m2.  Nomnieks – Natālija Korotkova. 21.03.2019. nomas līgums pagarināts līdz 30.03.2029. ;

17.    Uzvaras ielā 8, Nr. 23, 32-37. Platība 151,80 m2. Nomnieks- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”. 05.04.2019. nomas līgums pagarināts līdz 07.04.2024.

18.    Dobeles ielā 62a, Nr. 901( 3) . Platība 33,20m2+14,05 m2. Nomnieks – SIA “DAKC”. 08.04.2019. nomas līguma termiņš pagarināts līdz 10.04.2029.

19.    Dobeles ielā 62a, Nr. 007. Platība 15,4 m2+80,8 m2+2,8 m2. Nomnieks SIA “Gartens”. 18.04.2019. nomas līguma termiņš pagarināts līdz 21.04.2020.

20.    Akadēmijas ielā 2, Nr. 1. Platība 18,45 m2. Nomnieks Aija Rašitine. 30.04.2019. nomas līguma termiņš pagarināts līdz 30.04.2024.

21.     Pasta ielā 26, Jelgava. Platība 186,50 m2. Nomnieks AS “ Rīgas starptautiskā autoosta”. 23.05.2019. nomas līguma termiņš pagarināts līdz 31.05.2020.

22.    Akadēmijas ielā 2, Nr. 14. Platība 17,58 m2. Nomnieks Pāvils Cvetkovs. 13.06.2019. nomas līguma termiņš ir pagarināts līdz 14.06.2029.

23.    Dobeles ielā 62a, Nr. 014. Platība 43,50 m2. Nomnieks SIA “Damoss”. 18.06.2019. nomas līguma termiņš pagarināts līdz 19.09.2019.

24.    Skolotāju ielā 3, Nr.  45 ( Nr. 1-17), 3 stāvs. Platība 220,50 m2. Nomnieks Valsts darba inspekcija. 01.08.2019.  noslēgts nomas līgums uz laiku līdz 23.07.2049. 

 


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"