JNĪP saviem darbiniekiem organizē teorētiskās un praktiskās ugunsdrošības mācības 

Publicēts: 06.05.2015

Lai aktualizētu ugunsdrošības jautājumus, SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) 26. maijā saviem darbiniekiem organizē tematiskās teorētiskās un praktiskās mācības. To laikā uzņēmuma personālam būs iespēja iegūt papildu informāciju un pilnveidot prasmes, kas var noderēt ne tikai sadzīvē, bet arī darba pienākumu veikšanā.

Mācības JNĪP ēkā Pulkveža Brieža ielā 26 paredzētas 26. maijā pulksten 11, tajās iesaistot maksimāli visus uzņēmuma darbiniekus. Izprotot ugunsdrošības jautājumu nozīmīgumu, šādu apmācību organizēšana ir JNĪP iniciatīva, sniedzot iespēju apgūt gan teorētiskos, gan praktiskos aspektus.

Teorētiskās apmācības JNĪP darbiniekiem nodrošinās Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta pārstāvji, atgādinot par biežākajiem ugunsgrēka iemesliem, veidiem un rīcību tajos, tostarp cilvēku evakuēšanu no ugunsgrēka vietas, un citu aktuālo informāciju. Tieši pareiza un operatīva līdzcilvēku rīcība var būt izšķiroša, lai izvairītos no dramatiskām sekām. Lai gan ugunsdrošības jautājumi uzņēmumā tiek regulāri pārrunāti, JNĪP pārliecināta: ir vērts par tiem atgādināt papildus, ļaujot atsvaidzināt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas.

Par ugunsdrošības jautājumu praktisko pusi JNĪP darbiniekus izglītos uzņēmums «Latakva», demonstrējot ugunsdzēšamo aparātu daudzveidību un to pareizu pielietojumu atkarībā no ugunsgrēka veida. Praktiskās mācības plānots organizēt ārā uzņēmuma teritorijā, kur profesionāļu vadībā tiks dzēstas atklātas uguns liesmas, uzskatāmi demonstrējot pareizu ugunsgrēka dzēšanas tehniku.

Šādas praktiskās un teorētiskās mācības papildus ikgadējām ugunsdrošības instrukcijām saviem darbiniekiem JNĪP organizē pirmo reizi. To galvenais mērķis – sniegt saviem darbiniekiem iespēju pilnveidot zināšanas un praktisko rīcību situācijās, kas saistītas ar ugunsbīstamību, lai ne tikai savā darbavietā, bet arī sadzīvē viņi prastu uzņemties atbildību un pareizi rīkoties ugunsgrēka gadījumā.


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"