Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” 2018-11

 

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā 05.07.2018

 

Pasūtītāja nosaukums:
SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”.

 

Izpildītājā (piegādātāja) nosaukums:
SIA “INNOVATION SOLUTION”

 

Iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citu nepieciešamo informācija: Transporta līdzekļu iegāde” SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” esošo dzīvojamo māju, nedzīvojamo ēku un teritoriju apsaimniekošanai”: darbu apjoms un kvalitātes prasības saskaņā ar nolikumu.
Pamatojums iepirkuma procedūras piemērošanai: pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena līdz 42000 EUR.

Līgumcena bez PVN EUR 32500; PVN 21% 6825 EUR; Kopā: 39325 EUR

Samaksas kārtība:
viena mēneša laikā pēc pārdevēja iesniegtiem rēķiniem.

Līguma izpildes termiņš:
Līgums stājas spēkā ar 2018.gada 14. augustā .

Garantijas laiks:
viens gads

 

Piegādes laiks:

20 darba dienas.

 

Pušu atbildība

  • Līguma termiņu nokavēšanas gadījumā PĀRDEVĒJS maksa PIRCĒJAM 0,1% no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 5% apmērā no līguma summas.
  • Par maksājumu nokavēšanu PIRCĒJS maksa PĀRDEVĒJAM 0,1% no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu. Bet ne vairāk kā 5 % apmērā no Līguma summas.
  • PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apņemas ieverot Līguma konfidencialitāti, neizpaužot tā saturu trešais personai.
  • Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.
  • Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu.

Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.