Rakstiska izsole "SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu RENAULT MASTER ar degvielas sistēmas defektu atsavināšanas izsole" 

Rezultātu publicēšanas datums: 31.08.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:  "SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu RENAULT MASTER ar degvielas sistēmas defektu atsavināšanas izsole"
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-13
 
Iesniegts 1 piedāvājums:

    Pretendenta nosaukums: Ivars Cekuls
    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 31/08/2018 – 8:10
    Pretendenta piedāvātā cena bez PVN: EUR 300,00
    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Ivars Cekuls ar piedāvāto cenu bez PVN: EUR 300,00;

Kontakti:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma Iepirkumu komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"