Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā 

Rezultātu publicēšanas datums: 5.07.2018

Priekšmets – zemsliekšņa būvdarbu iepirkums:

Iepirkuma procedūra: „ Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-8

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

 

1. SIA “Jelgavas Būve - V”

Piedāvājuma kopējā cena: 13704,01 EUR bez PVN;  2877,84 EUR PVN 21%; Kopā: 16581,86 EUR

Izpildes termiņš: 8 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 3 gadi.

 

2. SIA “Cascade mining”

Piedāvājuma kopējā cena: 13645,40 EUR bez PVN;  2865,53 EUR PVN 21%; Kopā: 16510,93 EUR

Izpildes termiņš: 12 ned.;

Būvdarbu garantijas laiks: 5 gadi .

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā” – SIA “Cascade mining”

 

Papidināts: 30/07/2018

Sakarā ar iesniegumu no SIA “CASCADE MINING” , reģistrācijas Nr. 40103762823 no 17.07.2018 Nr.1/17/07/18 par atteikumu no līguma slēgšanas tiesībām,

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīt nākamo pretendentu  SIA “Jelgavas Būve-V” 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu : „ Vājināto ārsienu posmu pastiprināšana daudzdzīvokļu mājā Meiju ceļā 35a, Jelgavā” – SIA “Jelgavas Būve-V” 

 

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

 

Kontakti:

Jeļena Baranovska, tālruņa numurs: 28384296, e-pasta adrese: [email protected]

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605

fakss 63012173

 

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"