Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, garāža Nr.8 ar kopējo platību 17.2 m² 


Rezultātu publicēšanas datums: 22.05.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, nedzīvojamās telpas Nr.8 ar kopējo platību 17,2m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-7
 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 • Pretendenta nosaukums: Anda Leite
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/05/2018 – 11:30
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,10
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 10 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Līgums noslēgts 24.05.2018

 

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Anda Leite ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,10;

 

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem (saskaņā ar Nolikumu), 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

   

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"