“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija” 

Iepirkums tiek izbeigts sakarā ar to kā pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

Priekšmets – būvdarbu iepirkums:
“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju grodu aku ar dzeramā ūdens apgādi remonts, tīrīšana un dezinsekcija”

 Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – 2018-4

 Būvdarbu apraksts :
-    Saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu var saņemt darba dienās līdz 16.05.2018., plkst.10.00 darba laikā: pirmdien no    plkst. 8.00 līdz 19.00;  otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst.8.00 līdz 17.00, piektdien no plkst.8.00 līdz 15.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz 13.00, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā,  kab.Nr. 15.

Darba izpildītājam jāiesniedz: dokumenti saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

      Piedāvājumi būvdarbu iepirkuma iesniedzami vai nosūtāmi sašūtā veidā
      Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot būvdarbu iepirkuma
      nosaukumu.

Kontakti:
Jūlija Zagorska, ēku ekspluatācijas daļas nekustamā īpašuma pārvaldniece
28385726, e-pasta adrese: [email protected]
SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548
Pasta adrese:
Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15
e-pasts: [email protected]
tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"