Aicinām pieteikties Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam pagalmu labiekārtošanas programmai 

Publicēts: 14.03.2018

Kopš 2015.gada Jelgavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku kopībām, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu, ir iespēja labiekārtot māju pagalmus. Līdzfinansējums paredzēts lietus ūdens novadīšanas sistēmu, brauktuvju, ietvju stāvlaukumu vai apgaismojuma būvdarbiem  un citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai), iekļaujot būvuzraudzības un preču iegādes izmaksas. Šogad pieejamais līdzfinansējuma apjoms ir 100 000 EUR.

Šogad paredzētais līdzfinansējums pagalmu labiekārtošanas programmai ir 100 000 EUR. Lai saņemtu šo līdzfinansējumu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopībām jāiesniedz pieteikums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Pilsētsaimniecība”. Pieteikumu iesniegšana iespējama līdz 28.maija plkst. 19:00.


Pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nepieciešams veikt saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.


Saskaņā ar šiem noteikumiem, pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt tādiem labiekārtošanas darbiem kā: lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai; brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai; apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai; citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai); būvuzraudzības veikšanai; atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai.


Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt:

  • pie attiecīgā nama apsaimniekotāja vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”;
  • zvanot uz tālruni 63084470;
  • iesūtot jautājumus elektroniskā pasta adresē: [email protected]
  • klātienē JPPI “Pilsētsaimniecība” pirmdienās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00, iepriekš piesakoties, zvanot uz tālruni 63084470.


Vairāk informāciju par līdzfinansējuma programmu var lasīt JPPI “Pilsētsaimniecība” mājas lapā: http://www.pilsetsaimnieciba.lv/infrastruktura/pasvaldibas-lidzfinansejums-iekspagalmu-labiekartosanai/

Informāciju sagatavoja
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"