Jelgavā, Dobeles  ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (7) ar kopējo platību 11,40m² 

Rezultātu publicēšanas datums: 20.03.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Dobeles ielā 62a, nedzīvojamās telpas Nr.005 (7) ar kopējo platību 11,40m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-4
 
Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:
 
1) Pretendenta nosaukums: Natālija  Korotkova
    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 20.03.2018 – 9:15
    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,85
    Vēlamais nomas līguma termiņš : 1 gads
    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
    Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībāmPar izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Natālija  Korotkova ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,85;
Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 1 gadu, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.


Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

Līgums noslēgts 22.03.2018

 

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"