Aicinām apmeklēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces! 

Publicēts: 23.02.2018

Jelgavas dzīvojamo māju pārvaldnieks SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” kopš 2000.gada organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, lai atskatītos par iepriekšējā gada periodā paveikto.

Lai atskaitītos par padarīto 2017. gadā un iepazīstinātu dzīvokļu īpašniekus ar plānotajiem darbiem 2018. gadā, no 2018. gada 5. marta SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) organizē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces.

JNĪP aicina dzīvokļu īpašniekus izrādīt interesi par savas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un apmeklēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Katra dzīvokļa īpašnieka pienākums ir apmeklēt sapulci, izteikt savu viedokli un vēlmes, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

Ar sapulču grafiku var iepazīties informatīvajā sistēmā: www.jnip.lv. Dzīvokļu īpašnieki, kas nav reģistrējušies šajā sistēmā, informāciju par sapulces norises vietu, laiku, darba kārtību un mājas ieņēmumu–izdevumu atskaiti saņems savā pastkastītē. Jautājumus, kuri nav iekļauti sapulces darba kārtībā, jāiesniedz pārvaldniekam pirms sapulces, lai varētu laicīgi sagatavot tām atbildes. Jautājumus var iesniegt izmantojot informatīvo sistēmu vai nodot rakstevidā JNĪP klientu apkalpošanas daļā.

Šogad dzīvokļu īpašnieku kopsapulču darba kārtībā ir iekļauti 4 galvenie jautājumi: 2017. gada darbības pārskats un 2018. gada darba plāns; dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas atskaite par 2017. gadu; energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi; līgumu slēgšana ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem.

Šīs sapulces tiek organizētas, lai ar dzīvokļu īpašniekiem kopīgi apspriestu ne tikai paveiktos darbus, bet arī turpmāk nepieciešamos darbus kopīpašuma sakārtošanai un uzlabošanai. Tā ir iespēja dzīvokļu īpašniekiem satikties un iepazīties ar citiem kopīpašniekiem, pieņemt nepieciešamos lēmumus un saņemt profesionāla pārvaldnieka atbildes uz jautājumiem par dzīvojamas mājas pārvaldīšanu.

Esiet saimnieki savam īpašumam - mēs palīdzēsim!


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"