Jelgavā, Pasta ielā 26, telpa Nr.002 ar kopējo platību 131,50 m 

Rezultātu publicēšanas datums: 2.03.2018

Papildināts : 13.03.2018

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:Jelgavā, Pasta ielā 26, nedzīvojamās telpas Nr.002 ar kopējo platību 131,50m2
Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-2
 
Iesniegti 5 piedāvājumi:
 
1)    Pretendenta nosaukums: SIA “Get Dress”
1.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28/02/2018 – 10:55
1.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,15
1.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
1.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā


2)    Pretendenta nosaukums: SIA “Renzo”
2.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28/02/2018 – 16:15
2.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,95
2.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
2.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē3)    Pretendenta nosaukums: SIA “Officium”
3.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 8:45
3.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,35
3.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
3.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē


4)    Pretendenta nosaukums: Aļina Bāriņa
4.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 9:30
4.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 5,15
4.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
4.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē


5)    Pretendenta nosaukums: Aivars Rimgailis
5.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 9:35
5.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,35
5.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
5.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
5.5    Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izslēgt pretendentu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskatīt.

 
Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Aļina Bāriņa ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 5,15;
Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.
 
Papildināts 13.03.2018

Saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 515 p.38 un rakstiskas izsoles Nolikuma p. 7.13 un p.7.14 par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Officium” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,35;
 
Pretendents, atbildi uz uzaicinājumu sniedz divu nedēļu laikā no paziņošanas brīža.
 
Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 
Līgums noslēgts 03.04.2018

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts [email protected] ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts [email protected] .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: [email protected]

tālrunis 63020605, fakss 63012173

Pievienotie faili:


Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"