Informējam, ka šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatnes apkopo informāciju par Mājaslapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot tās funkcionalitāti un nodrošina tehnisku servisa darbību. Turpinot lietot šo Mājaslapu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkāk par šo lasīt: Uzņēmuma personas datu apstrāde un privātuma politika.
NĪP logo
jelgava.lv
Meklēt rakstu

Par zemes nomas tiesisko attiecību konstatēšanu Meiju ceļā 6, Jelgavā 

Publicēts: 22.01.2018

1992. gadā sākās denacionalizācijas process, kura laikā zemes īpašnieki varēja atgūt savu īpašumu. Zemes īpašumu atdošanas gaitā vairākās vietās Jelgavā zemes īpašnieki ir atguvuši zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Tas ir radījis piespiedu nomas attiecības. Zemes piespiedu noma ir civiltiesiskā attiecība, kurā piedalās zemes īpašnieks no vienas puses un ēkas īpašnieks (īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība) – no otras. Piespiedu noma dalītā īpašuma gadījumā ir valstiska problēma. Dalītais īpašums ir tad, ja dzīvojamā māja pieder kopīpašniekiem, bet zeme citam īpašniekam.

Kopumā no SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” pārvaldītajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zemes nomas līgums ir noslēgts 35 mājām. Šobrīd strīdi par zemes nomas līgumiem tiek risināti ar 4 zemes īpašniekiem, kuri atsakās slēgt līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem.


SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP) pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuras atrodas uz zemesgabala Meiju ceļā 6, Jelgavā. Kopš 2013.gada 18.jūnija tiek risināts strīds starp zemesgabala Meiju ceļā 6 īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku par zemes nomas tiesisko attiecību konstatēšanu un zemes nomas maksas parāda piedziņu.

 

Ar pirmās instances tiesas spriedumiem zemes īpašnieka prasības tika noraidītas. Tiesa atzinusi, ka no Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma nav secināms, ka dzīvokļu īpašnieki būtu pilnvarojuši atbildētāju noslēgt viņu vārdā civiltiesisku darījumu – noslēgt līgumu par mājai piesaistītā zemes gabala lietošanu, kā to tieši nosaka likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta pirmās daļas 3.punkts. Lietas izskatīšanas laikā JNĪP nebija zināms, ka apelācijas instances tiesa atcels pirmās instances tiesas spriedumu. Tāpēc JNĪP neorganizēja zemes nomas iekasēšanu.


Ar Zemgales apgabaltiesas spriedumiem daļēji apmierinātas zemes īpašnieka prasības. Zemgales apgabaltiesa ar 2017.gada 5.oktobra lēmumu nolēma atlikt sprieduma izpildi līdz 2018.gada 1.janvārim, lai JNĪP varētu uzsākt zemes nomas maksas iekasēšanu no dzīvokļu īpašniekiem. Tādējādi dzīvokļu īpašniekiem līdz 2018.gada 1.janvārim jānorēķinās par zemes nomu.


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki saņēmuši informatīvus paziņojumus un rēķinus. Atbilstoši spriedumam un dzīvokļa īpašuma lielumam tika izrakstīti rēķini.


Vienlaikus JNĪP ir sniedzis konsultācijas ievērojamam skaitam dzīvokļu īpašnieku, kuri ir sazinājušies ar JNĪP telefoniski un elektroniski.
JNĪP ir saņēmis dzīvokļu īpašnieku iesniegumus par rīcību, pieprasot no dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas maksu. Likumdevējs ir noteicis, ka spēkā stājušos spriedumu nevar grozīt, to var tikai atcelt likumā noteiktajā veidā un kārtībā.


JNĪP uzskata, ka nevar prasīt dzīvokļu īpašniekiem nodrošināt finansējumu par iepriekšējo īpašnieku parādiem, proti, par parādu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. Iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka parādi nepāriet dzīvokļa jaunajam īpašniekam, līdz ar to iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka parādi nav saistoši dzīvokļa jaunajam īpašniekam.


2017.gada 13.decembrī JNĪP iesniedzis pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Ar 2018.gada 8.janvāra Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas lēmumu pieteikums pieņemts un nozīmēts izskatīšanai uz 2018.gada 29.janvārī.


Atgriezties atpakaļ
Visas tiesības ir aizsargātas © SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
Pārpublicēšana ir atļauta, saglabājot atsauci uz ziņojuma vai attēla autoru un saiti uz avotu, kā arī sniedzot informāciju uzņēmuma e-pastā ([email protected]).
Autors patur tiesības liegt atsevišķu ziņojumu vai attēlu pārpublicēšanu.