Sākusies SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimniekošanā esošās mājas Lielā ielā 39, Jelgavā siltināšana 

Publicēts: 18.03.2015

Tajā tiks veikta pilna renovācija, tostarp sakārtojot inženierkomunikācijas un izremontējot kāpņu telpu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Lielā ielā 39, Jelgavā ekspluatācijā nodota 1960. gadā. Šo gadu laikā pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas vairāk nekā pusei dzīvokļu veikta logu nomaiņa, veikti dažādi inženierkomunikāciju un norobežojošo konstrukciju remontdarbi, taču kompleksi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nebija veikti.
 
Pamatojoties uz būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, būves tehniskais nolietojums kopumā ir 40 procenti. Šajā mājā renovāciju veic SIA «Amaxs», kas iepriekš Jelgavā nosiltinājusi gan Raiņa ielas 9. māju, gan arī daudzdzīvokļu mājas Dobeles ielā 8 un 12 kā arī ēku Kalnciema ceļā 99.
Renovācijas laikā tiks veikta ēkas ārsienu siltināšana, pēdējā stāva pārseguma siltināšana, logu nomaiņa kāpņu telpā, apkures sistēmas modernizēšana un ventilācijas sistēmas sakārtošana.

Jāpiebilst, ka šīs mājas renovācijas projekts apstiprināts ERAF atbalstītās siltināšanas programmas iepriekšējos posmos. Šogad JNĪP plāno vēl renovēt 4 mājas –Katoļu ielā 17, Kungu ielā 23, , Lāčplēša ielā 33 un Svētes ielā 28.

Atgriezties atpakaļ
© SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"